Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Förvaltning / Serviceområdet för bildning
kirkkonummi

Serviceområdet för bildning

Serviceområdet för bildning påverkar varje kommuninvånares liv genom att erbjuda mångsidig småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, kultur och ungdomsverksamhet samt idrotts- och bibliotekstjänster på de båda inhemska språken.

Kontaktuppgifter:

Eeva-Kaisa Ikonen, bildningsdirektör, direktör för serviceområdet för bildning
tfn 040 528 4959

Astrid Kauber, tf. utbildningsdirektör
tfn 040 126 9800

Mikael Eriksson, tf. utbildningschef
tfn ​050 414 3464

Anu Vesiluoma, direktör för småbarnsfostran
tfn 040 586 7290

Katja Linnakylä, fritidsdirektör
tfn  040 588 4926

Tiina Koivisto, förvaltningschef
tfn 050 413 7439

E-postadresser är i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi