Välj en sida
kirkkonummi

Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt

Projektet Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt fokuserar på att förbättra trafiksäkerheten under barnens skolvägar i Kyrkslätt. I tidigare invånar- och skolelevenkäter har det kommit fram att många är oroade över barns och ungas säkerhet under skolvägen. Också i kommunens trafiksäkerhetsplan är ett mål att skapa trygga trafikförbindelser, vilket förbättrar skolelevernas förutsättningar att färdas självständigt.

Projektets mål:

  1. Att förbättra skolresornas säkerhet för både de elever som utnyttjar allmän kollektivtrafik och elever som får skolskjuts
  2. Att ur säkerhetssynvinkel utreda de nuvarande utmaningarna och utvecklingsbehoven kring skolresor med buss och skoltransporter
  3. Utveckling av kamratstödsmodell för skoltransporter
  4. Skapande av ett mångprofessionellt nätverk som stöd för trygga skolresor

Projektet inleddes hösten 2017 och räcker ett år. Det kulminerar i skolornas gemensamma trafiksäkerhetskampanj i augusti 2018 efter sommarlovet. Avsikten är att utnyttja projektets resultat i kommunens verksamhet efter att projektet avslutats. Projektet har fått finansiering från trafiksäkerhetsverket Trafi.

Material

Resultat från elevenkäten (på finska)

Resultat från trafikantenkäten (på finska)