Välj en sida
kirkkonummi

Information om förebyggande rusmedelsarbete

Målet för den förebyggande missbrukarvården är att stödja barns och ungas uppväxt i Kyrkslätt.

Förebyggande missbrukarvård utförs i samarbete med kommunens övriga aktörer.

Alla elever i åk 6 i finska skolor deltar i frågestunder om rusmedel. Frågestunderna ordnas så att kvalitetskriterierna för det förebyggande rusmedelsarbetet uppfylls.

Man avtalar skolvis med specialskolan, grundskolans högre klasser och Omnias verksamhetsställe i Kyrkslätt om hur rusmedelsfrågor behandlas och vilken instans som genomför undervisningen eller evenemanget.

Ungdomar i Kyrkslätt och deras föräldrar har rätt att föra en rusmedelsdiskussion med yrkesmänniskor om de är oroliga för en minderårings rusmedelsanvändning. I diskussionen deltar alltid två sakkunniga av vilka åtminstone den ena har specialkunnande i rusmedel. Då föräldrarna eller den unga själv tagit initiativet, ordnas rusmedelsdiskussionen i första hand av skol- eller studenthälsovården.

I Kyrkslätt har man kommit överens om gemensamma riktlinjer för rusmedelsfostran.

Katri Lahtinen
0407290838
katri.lahtinen@kirkkonummi.fi

Förebyggande rusmedelsarbetare