Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Information om Kyrkslätt / Kontaktuppgifter / Jour- och nödnummer
kirkkonummi

Jour- och nödnummer

Allmänt nödnummer och polisens nödnummer 112

När du ringer ett nödsamtal:

1. Berätta vem du är och varifrån du ringer

2. Berätta vad som hänt och var

3. Svara på frågorna

4. Handla enligt instruktionerna du får

5. Avsluta samtalet först när du får tillstånd att göra det

Socialservice och hälsovårdtjänster inom Västra Nylands välfärdsområde

Polisjouren i Kyrkslätt

Västra Nylands polisinrättning, Kyrkslätts polisjour och tillståndskansli: Stationsvägen 7, 02400 Kyrkslätt.

Räddningsverket

Västra Nylands räddningsverk sköter räddningsuppgifter i Kyrkslätt

Sjöräddningscentralen

Alarmnummer 0294 1000

Nödfrekvenser som primärt används i nödradiotrafiken:

VHF-DSC kanal 70
VHF kanal 16
MF-DSC frekvens 2187,5 kHz

Giftinformationscentralen, HNS

Tfn 09 471 977 eller växel 09 4711.

Anmälan om fel i eldistributionen

Du kan ringa till Carunas avgiftsfria nummer för felanmälan 0800 195 011.

Felanmälningar till Kyrkslätts Vatten

Tfn 09 2967 2275 (lokalsamtalsavgift) 24/7 OBS! Endast samtal, inte textmeddelanden

Vattenstörningskarta

Kommunens fastigheter

Utrymmesförvaltningen ansvarar för byggnadsbeståndet som kommunen förvaltar och utför underhålls- och reparationsuppgifter i kommunens egna fastigheter, samt ansvarar för nybyggandet.

Jourhavande serviceman, tfn 040 514 0091

Fiskeövervakning

Fiskeövervakaren för Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområde, tfn 050 331 9507.

Veterinärjour

Veterinärmottagning under tjänstetid
Universitetets djursjukhus ordnar Kyrkslätts veterinärtjänster utanför tjänstetid.