Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Välmående / Olika stödmöjligheter
kirkkonummi

Olika stödmöjligheter

Speciallärare inom småbarnspedagogik: svarar för specialundervisningen, är till stöd för gruppens personal bl.a. i planeringen och genomförandet av verksamheten enligt barnets behov av stöd. Dessutom deltar hen i diskussioner som gäller barnet tillsammans med vårdnadshavarna och gruppens lärare inom småbarnspedagogik.
Gruppassistent och konstpedagog: behovsprövade tilläggsresurser som stöder gruppens pedagoger i genomförande av verksamhet enligt barnets behov av stöd.

Pedagogiskt handledd grupp: en grupp med färre barn. Gruppen beviljas enligt barnets behov för ett år i sänder.

Grupp för intensifierat stöd: avsedd för barn som har kraftigt behov av stöd. Barnet har nytta av ett mindre antal barn i gruppen och gruppens struktur. Gruppen har dagligen tillgång till speciallärarens särskilda kunnande. Det finns grupper i Kolsarin päiväkoti, Nissnikun päiväkoti och Vuorenmäen päiväkoti.

Psykolog inom småbarnspedagogik: vårdnadshavaren eller läraren inom småbarnspedagogik kan be psykologen komma med till en diskussion som gäller barnet t.ex. om det råder oro över barnets utveckling, lärande, beteende eller uppfostran.

Lärare inom småbarnspedagogik / språk- och kulturgrupp: en behovsprövad tilläggsresurs som beviljas för ett verksamhetsår i sänder. Hen stöder och stärker språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik och barnens inlärning av finska i gruppen.