Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Vård hemma och stöd / Hemvårdsstöd
kirkkonummi

Hemvårdsstöd

Man har rätt till hemvårdsstöd om ett barn under tre år vårdas hemma. Stödet kan beviljas genast då föräldrapenningsperioden upphör. Hemvårdsstöd kan också betalas för de syskon som är under skolåldern och som vårdas hemma. Hemvårdsstöd utbetalas tills familjens yngsta barn fyller 3 år. Man kan inte få hemvårdsstöd för ett barn som deltar i kommunal småbarnspedagogik eller i privat småbarnspedagogik som produceras mot servicesedel. 

Hemvårdsstödet upphör inte då barnet deltar öppen verksamhet inom småbarnspedagogiken eller tillfällig vård.

Då barnet övergår till småbarnspedagogiken är föräldrarna skyldiga att meddela Fpa om att hemvårdsstödet upphör.

Adoptivföräldrar har rätt att ansöka om hemvårdsstöd för barnet tills det har gått 2 år efter att föräldrapenningperioden började eller barnet övergår till kommunal eller privat småbarnspedagogik eller till småbarnspedagogik som produceras mot servicesedel. Rätten till vårdpenning upphör senast då barnet inleder den grundläggande utbildningen.

Hemvårdsstöd söks hos Fpa, och stödet söks av barnets vårdnadshavare.

Ytterligare information:

Kundservicesekreterare Tiina Vehmanen
tfn 040 126 9301

Dagvårdschef Ellen Engdal-Dannbäck
tfn  0400 807 631

E-post:
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Ansökan om hemvårdsstöd (Fpa)
Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn