Välj en sida
kirkkonummi

Tillstånd för allmänna områden

Kommunen arrenderar torg-, gatu- och parkområden till försäljningsområden, till arrangörer av evenemang och för att stänga av gatuområde:

Tillstånd ges t.ex. för följande ändamål:

 • förvaring av växelflak
 • leverans av huspaket
 • personlyftanordning
 • avgränsning av område för snöfällning
 • tilläggsutrymme för byggarbetsplats
 • evenemang
 • valtält
 • annat behov av tilläggsutrymme

Kommunens parker och skogar kan arrenderas för evenemang på basis av ansökan.

I parker och skogar kan ordnas:

 • föreningars, samfunds eller företags evenemang
 • konserter, föreställningar, sommarteater
 • evenemang för barn eller skolelever
 • valborgs- eller midsommarfester
 • installationskonstverk
 • scoutläger
 • hundskolning

Tillstånd av markägare och arrendeavtal

Om det finns behov av att placera bestående konstruktioner på grönområdena, behöver du markägarens tillstånd för placeringen. Dessutom ska man för placeringstidpunkten i vissa fall ingås ett markarrendeavtal. Sök tillstånd via Lupapiste om det gäller kommunens park- och skogsområden.

Ansökan om tillstånd

Ansök om arrendering av området via tjänsten Lupapiste minst två veckor för evenemanget börjar.

Anvisningar för ansökan om tillstånd för allmänna områden

I ansökan ska ingå:

 • karta över planeringen av verksamheten i förhållande till de närmaste byggnaderna eller fasta objekten
 • avvikande trafikarrangemang på grund av verksamheten
 • tidpunkt
 • ansvarspersonens uppgifter
 • faktureringsadress
 • hänför sig arbetet till bygglov eller åtgärdstillstånd

Om det i verksamheten finns behov av att riva gatans konstruktioner, ska för arbetet ansökas om gatutillstånd.