Välj en sida
kirkkonummi

Veckan för barnets rättigheter

Veckan för barnets rättigheter är en temavecka med aktiviteter om barnets rättigheter. Målet är att görä barnets rättigheter mer kända bland barn och ungdomar.

Kyrkslätts kommun deltar i veckan för Barnets rättigheter

I arbetet inom modellen Barnvänlig kommun. I Finland firas årligen veckan för Barnets rättigheter och Kyrkslätt deltar i temaveckans program.

15.-20.11.2021 Informationskampanj

Veckan för barnets rättigheter firas i Kyrkslätt

Elevkårernas och de förtroendevaldas frågestund

Vi tar med oss möjligheten att bekanta sig med hobbyer nära barnen i Kyrkslätt

Välfärdsplan för skolorna i Kyrkslätt siktar på främjande av inlärning och välmående

Veckan för barnets rättigheter: Utveckling av barnens delaktighet i stadsplaneringsprojekt i Kyrkslätt

16.-22.11.2020 Informationskampanj

#FårDrömma

Skolmaten är en viktig del av skoldagen

Familjecenternätverket förstärks i Kyrkslätt

Hobbybilen har med sig hobbymöjligheter till närheten av barn och unga

Ungasideer.fi är en påverkanstjänst för unga

Trevlig internationell barndag!

Tidigare års jippon:

22.11.2019 Barn med på jobbet -dagen

23.11.2018 Barn med på jobbet -dagen

24.11.2017 Barn med på jobbet -dagen

18.11.2016 Barn med på jobbet -dagen

Ytterligare information
lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi