Välj en sida
kirkkonummi

Ofta ställda frågor om skidspår och skridskoplaner

När iståndsätts skidspåren? När isas ner vår närplan? Får vi flera bänkar till planerna?

Vi sammanställde en lista över de oftast ställda frågorna om skidspår och skridskoplaner. 

Om skidspår:

 • Situationen med skidspåren rapporteras på tjänsten ulkoliikunta.fi, som uppdateras av dem som kör upp skidspår.
 • Ett spår som körs upp med maskin kräver mycket snö. Till exempel av ett tio (10) centimeter tjockt snölager får man bara cirka en (1) centimeters hårdtrampad spårbotten. Uppkörningen av skidspåren påbörjas när ett packat (ca 6–8 cm) snölager har uppnåtts på spårbottnens hela bredd.
 • Spårmaskinen iståndsätter skidspåren på Jerikobacken och i Veikkola. De övriga spåren underhålls med kälke.
 • Efter snöfall fås skidspåren i skick inom 1–3 dagar, om det gynnsamma föret fortsätter. Kyrkslätt har inga rutter i gemensam användning. Det är förbjudet att gå på ett iståndsatt skidspår och förstöra ett skidspår.
 • Det är förbjudet att åka pulka på och till skidspåren.
 • Ni beaktar väl också § 14 i ordningslagen enligt vilken ägaren eller innehavaren av en hund för bevarande av allmän ordning och säkerhet ska se till att hunden inte kommer ut i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk.
 • Spår underhålls enligt de rådande väderleksförhållandena. Vi meddelar separat när skidsäsongen slutar.

Skridskoplaner:

 • Situationen med isningen av planerna och planernas skick rapporteras på tjänsten ulkoliikunta.fi, som de som underhåller planerna uppdaterar. 
 • I ideala förhållanden tar det en knapp vecka att isa banan. Idealtemperaturen för att isa banan är -5 till -10 grader kallt. Om det är alltför kallt, mer än -20 grader, börjar isen spricka.
 • För närvarande finns det 16 planer som ska isas ner. Det finns tre (3) rinkar.
 • Belysningen (alla planer har inte belysning) tänds, och planen får bänkar först när planen är i sådant skick att man kan åka skridskor.
 • Bara rinkarna får mål, de övriga planerna är avsedda för fri skridskoåkning.
 • Vi strävar efter att alltid börja serviceomgångarna på planerna varje morgon från olika planer. Så får man alla planer iståndsatta jämlikt, och inga vissa planer är alltid iståndsatta före andra.
 • Plogning och nedisning utförs dagligen enligt vädret (temperatur, regn).
 • Nedisningen av planerna fortsätter enligt det rådande vädret. Vi meddelar separat när skridskosäsongen slutar.

Respons på skidspår och skridskoplaner

Du kan skicka en fråga om eller respons på underhållet av skidspår och skridskoplaner på adressen kunnossapito@kirkkonummi.fi

 

Respons på skidspår och skridskoplaner

Du kan skicka en fråga om eller respons på underhållet av skidspår och skridskoplaner på adressen kunnossapito@kirkkonummi.fi.