Välj en sida
kirkkonummi

Munkullaparken

Situation: Färdigställande av idéplanerna för Munkullaparken (12.12.2019)

Programmet ligger i kommuncentrum, i Munkkulla, söder om kustbanan i resecentrets omedelbara närhet på en med tanke på stadsbilden synlig och viktig plats. Planändringen omfattar tre kvarter samt gamla Munkkulla gårds område, som är kulturhistoriskt betydande. Det är för närvarande obebyggt med undantag av grunderna till några gamla byggnader. I kvarteret söder om resecentret fi nns en market (Lidl) och där har man byggt ett område för infartsparkering.

Planläggningsprogram: Nedre korg för planer som väntar (planläggningsprogram 2023-2027), projektkort 2021-2025


Inledningsskede:

Färdigställande av idéplanerna för Munkullaparken, samhällstekniska nämnden 12.12.2019 § 60.


Idéplanerna (på finska):

Munkinmäenpuiston ideasuunnitelmavaihtoehdot (2019).


Utredningar:

Munkinmäenpuiston arkeologinen inventointi (2018) (på finska)

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657