Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Dagvatten
kirkkonummi

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från byggda områden.

Allt mer uppmärksamhet kommer i framtiden att fästas vid hanteringen av dagvattnen.

I tätorterna är majoriteten av markytan belagd med vattentäta material så som asfalt och betong, vilka hindrar regn- och smältvatten från att infiltreras i marken.

Därför är man tvungen att fördröja dagvatten samt leda dagvattnet på detaljplaneområden till dagvattenavlopp.

Störtregn kan leda till att avloppen svämmar över och problemet förutspås öka i och med klimatförändringen.

I Kyrkslätt har uppgjorts en regional plan för att förbättra hanteringen av dagvatten. Planen verkar som grund för markanvändningsplanerna som görs på området.

Målet är att dagvattenhanteringen i fortsättningen tas i beaktande i all byggplanering, från generalplaner till bygglov.

I frågor gällande underhåll av dagvatten kontakta underhållstjänsterna:
kunnossapito@kirkkonummi.fi

T.ex..
– röjning av utlopp och diken på kommunens områden 
– öppnande av vägtrummor
– dagvattensbrunnar