Välj en sida
kirkkonummi

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden är kommunens lagstadgade byggnadstillsynsmyndighet (MBL 21 §) och kommunens miljövårdsmyndighet samt främjar natur- och landskapsskyddet i kommunen. Utöver ovan ovannämnda lagstadgade speciallagar fungerar nämnden som av kommun en förordnad myndighet, beslutar och använder kommunens beslutanderätt i följande frågor:

a. särskilda förutsättningar för bygglov på områden i behov av planering (MBL 137 §)
b. undantagsärenden (MBL 171 §)
c. tillstånd för miljöåtgärder (MBL 128 §)
d. tillsynsmyndighet för offentliga utomhusutrymmen (MBL167.2 §).

Ledamot Ersättare
Saara Huhmarniemi gröna. Ronja Karkinen gröna.
Kim Männikkö SFP. Pia Furu SFP.
Henry Scheinin gröna. Tarja Ketola gröna.
Leena Virkki saml. Sami Sailo saml.
Tommi Saranpää saml. Eetu Lindgren saml.
Mikko Elfving kirnu Suvi Rauhala ps.
Edla Niemi VF. Ralf Björklund VF.
Pertti Panula prok. Jan Nordström prok.
Kerstin Grönqvist SFP. Johnny Sved SFP.

Kommunstyrelsens represetant 2023-2025 Carl-Johan Kajanti, i reserv Jussi Määttä

Föredragande: ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, tillståndsarkitekt Arja K Sihvola, miljöchef Anu Hynninen
Sekreterare: byggnadstillsynssekreterare Mirva Sapila