Välj en sida
kirkkonummi

Så här ordnar du ett evenemang i idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus

I idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus kan man ordna bl.a. nationella och internationella idrottsevenemang och kulturevenemang. Arrangören ska ha en egen organisation för planering och genomförande av evenemanget, matcher och turneringar. Ungdoms- och idrottstjänsterna ger anvisningar för och introduktion i användningen av Jokirinnes lokaler inkl. hur olika anordningar används på rätt sätt. Evenemangets arrangör förbinder sig att följa anvisningarna.

Reservationsstatus i idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus (Timmi)

Idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus

Adress: Åängsvägen 5, 02400 Kyrkslätt
Golvmaterial: Gerflor Taraflex
Salens storlek: 1500 m2 (längd 44,1 m och bredd 34 m)
Läktare: 600 personer
Grenar och redskap:

 • Korgboll (åtta korgar)
 • Badminton (sju planer)
 • Handboll (två mål)
 • Innebandy (rink, två mål)
 • Futsal (två mål)
 • Klätterrep
 • Ringar
 • Ribbstolar
 • Klättervägg

Övrigt: salen kan delas in i tre delar med draperi

Bokning av lokalerna

 • Kyrkslätts kommun använder bokningssystemet Timmi, som du kan bläddra i utan inloggning.
  • Du kan göra bokningen direkt i Timmi
  • Anvisningar: Reservering och uthyrning av ungdoms- och motionsutrymmen
 • Om det finns en bokning i hallen på den önskade tidpunkten, kan du skicka en förfrågan per e-post till adressen tilavaraukset(at)kirkkonummi.fi.
 • Huvudanvändarna av lokalbokningssystemet Timmi kollar tidpunkten och meddelar om bokningen är möjlig
  • Om det redan finns ett evenemang i lokalen, går det inte att boka den
  • Om det finns en regelbunden tur, kan lokalen bokas
 • Om bokningen är möjlig, annullerar Timmi-huvudanvändarna de regelbundna turerna och skickar meddelande om det
 • Arrangören bokar själv sin tur i Timmi.
  • Beslut om bokningen fattas av planeraren inom fritidstjänster (tjänsteinnehavarbeslut)
  • Om turen skickas en bokningsbekräftelse och anvisningar via Timmi till den som gjort bokningen

Evenemangets arrangör ansvarar för

 • att göra de myndighetsanmälningar och planer som behövs och att söka tillstånd och stå för kostnaderna för dem
 • att skaffa ordningsvakter och vägleda publiken
 • att skydda golvet med mattor och rengöra och lagra mattorna
 • att flytta stolarna och rengöra dem efter användningen
 • att flytta scenen
 • att flytta och forsla utrustning och anordningar
 • att sköta högtalarutrop, belysning och övrig teknik
 • att ordna buffé/café och tillhörande tillstånd
 • att städa efter evenemanget
 • att genomföra övriga demonteringsåtgärder efter evenemanget
 • att sortera avfall och forsla bort det

Tränarnas/deltagarnas inträde och skor

 • Ingången sker via E-dörren mot Åängsvägen (OBS! inte via huvuddörren)
 • Ansvarspersonen för turen/evenemanget öppnar dörren.

Åskådarnas inträde och passage till läktaren

 • Åskådarna anländer via huvudingången.
 • Programmeringen av huvudingångens dörr beställs skilt via ungdoms- och idrottstjänsternas vaktmästare.
 • Arrangören övervakar huvudingången och visar kunderna till läktaren via hallens sida.

Utan skor i lokalen

 • Uteskorna lämnas i en skolställning för ändamålet och man går strumpfota till omklädningsrummen och läktaren.
 • Om man använder uteskor i lokalen, skyddar arrangören golven med skyddsmattor.

Omklädningsrum och skåp

• Dörrarna till omklädningsrummen är öppna och man får inte låsa dem.
• Användarna lägger sina saker i låsbara skåp. Skåpet fungerar med vilket chipförsett kort som helst.
• Displayerna vid omklädningsrummens dörröppningar tas i bruk senare då integrationen mellan bokningssystemet och displayerna är gjord.

Övriga lokaler som står till förfogande

 • Arrangören ska i förväg (minst 2 veckor i förväg) meddela sina behov av övriga utrymmen, t.ex. klassrum.
 • Användningen av lokaler vid evenemanget avtalas alltid skilt med ungdoms- och idrottstjänsterna och lokalernas ansvariga instanser från fall till fall.
 • Vi kan inte i förväg garantera att skilda lokaler står till förfogande.

Städning under och efter evenemanget

 • Ansvarspersonen ser till att idrottshallens golv moppas och att skräpet forslas bort. Städutrustningen finns i motionsredskapsförrådet.
 • Ansvarspersonen ser också till att omklädningsrummen och sanitetsutrymmena och eventuella caféutrymmen och korridorer lämnas i prydligt skick och skräpet har plockats bort från golven.
 • Allt skräp och annat avfall förs till avfallsrummet och sorteras i enlighet med anvisningarna.

Klibban som används i handbollen

 • Användning av klibba tillåts endast för spelare över 16 år (B- och A-juniorer och de vuxnas representationslag) på turerna de beviljats.
 • Föreningen/laget som ordnar matchen eller träningen städar bort klistret omedelbart efter evenemanget både från idrottslokalen och omklädningsrummen i enlighet med städanvisningarna.

Rusmedel

 • Rökning och användning och försäljning av tobaksprodukter, alkohol och andra rusmedel är förbjudet i alla lokaler i inlärningscentret och på dess gårdsområden.

Sanktioner för att låta bli att följa anvisningarna

 • Om anvisningarna för användningen av lokalerna inte följs, kan det leda till att turen/turerna annulleras.
 • Om kommunen blir tvungen att städa som en följd av användarens försummelse, tas städningskostnaderna ut till fullt belopp av den som orsakat kostnaderna.

Fakturering och ersättningar för användning

 • För användningsturerna uppbärs avgifter enligt den prislista som gäller vid tidpunkten. Användningsturerna faktureras enligt beviljade användningsturer.
 • Användningen av lokalerna är avgiftsbelagd då arrangören tar ut inträdes- eller deltagaravgifter (bildnings- och fritidsnämnden 7.4.2021)
  • hela idrottshallen (1 500 m2)
   • 25 euro/timme (MOMS 0 %)
   • 200 euro/dag då användningen är över 5 timmar (MOMS 0 %)
 • Användning av lokalen för träning är gratis i enlighet med kommunstyrelsens beslut 9.12.2019 § 424.

Förfrågningar om bokningar

tilavaraukset(at)kirkkonummi.fi

Vaktmästare

Vesa Turunen
tfn 040 042 8218

Sami Purkamo
tfn 040 126 9768

E-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Respons

nuorisojaliikunta(at)kirkkonummi.fi