Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Trafik och parkering / Infartsparkering
kirkkonummi

Infartsparkering

Infartsparkering underlättar resor inom huvudstadsregionen.

I anslutning till tågstationerna (centrum, Tolls, Jorvas, Masaby och Bobäck) finns infartsparkeringsplatser.

Dessutom har infartsparkeringsplatser byggts i Veikkola längs med Eriksgårdsvägen, söder om korsningen mellan Porkalavägen och stamväg 51 och längs Sarviksallén i Sarvvik.

Infartsparkeringsplatserna finns på HRT:s webbplats.