Välj en sida
kirkkonummi

Masaby

Tillträdessyn av gatuområde i Masaby

Enligt markanvändnings- och bygglagen 95 § får kommunen ta ett gatuområde i besittning när inlösningsförfarande som gäller gatuområdet har anhängiggjorts. Kommunen har ansökt om inlösningsförrättning och besittningstagandet av gatuområdet kan inledas.

Området som tas i besittning utmärks innan tillträdessynen med pålar i terrängen.

Tillträdessyn 2.6.2023

Tidpunkt: fredag 2.6.2023 kl. 9.00

Plats: Framför sandfältet vid Masalan koulu, Rusthållsvägen 2, Kyrkslätt

Gatuområdet som tas i besittning omfattar Statargränden, Rusthållsstigen, Tinavägen, Suomelastigen och Köpasstigen. Vid synen går man igenom och katalogiserar konstruktionerna och växtligheten som ska tas bort före byggandet av gatan. Se bifogade kartor över gatuområdena som tas i besittning.

Kartor

Statargränden och Rusthållsstigen

Suomelastigen och Tinavägen

Köpasstigen

Ytterligare information:

tonttipalvelut@kirkkonummi.fi