Välj en sida
Bild: SRV

SRV har valts till serviceproducent för Kyrkslätts gemensamma campus – Avsikten är att inleda byggarbetena i slutet av året 

SRV har valts till serviceproducent för det gemensamma campuset som byggs i Kyrkslätts kommuncentrum. Det gemensamma campuset som byggs norr om bibliotekshuset Fyyri kommer att erbjuda lokaler för Porkkalan lukio, Kyrkslätts gymnasium samt Kyrkslätts musikinstitut,...

Servicenätsplanering ger underlag för beslutsfattande – Hur utvecklas servicen i Kyrkslätts kommun i fortsättningen?

Hur växer och utvecklas kommunen i framtiden, hur förändras kommunens befolkningsstruktur och hur påverkar dessa förändringar behovet av service i kommunen i de olika områdena i kommunen? På dessa frågor svarar kommunens servicenätsplan. Med kommunens servicenät avses...