Välj en sida

Servicenätsplanering ger underlag för beslutsfattande – Hur utvecklas servicen i Kyrkslätts kommun i fortsättningen?

Hur växer och utvecklas kommunen i framtiden, hur förändras kommunens befolkningsstruktur och hur påverkar dessa förändringar behovet av service i kommunen i de olika områdena i kommunen? På dessa frågor svarar kommunens servicenätsplan. Med kommunens servicenät avses...