Välj en sida

Med kommunens servicenät avses verksamhetsställen där kommunal service ordnas. Planeringen av Kyrkslätts kommande servicenät startar våren 2024 och i och med det har kommunen utarbetat en utredning om sitt servicenät tillsammans med utomstående experter.

I utredningen skissade man upp alternativa servicenätsmodeller och bedömde också investerings- och livscykelkostnaderna för de olika alternativen. Utredningen tar alltså inte ställning till hurdant servicenät kommunen börjar förverkliga. Då beslut slutligen fattas om servicenätet, baserar de sig såväl på servicenätsutredningen som konsekvensbedömningen som görs upp utgående från resultaten av denna enkät.

Med enkäten samlar vi kommuninvånarnas och personalens åsikter om vad som särskilt borde beaktas vid utvecklingen av servicenätet. Alla svar och synpunkter är värdefulla.

Enkäten är öppen 2.11–19.11.2023. Mellan de som svarat och lämnat sina kontaktuppgifter lottar vi ut 5 st. tio gångers seriebiljetter till Kyrkslätts simhall.

Länk till enkäten

På svenska: https://sv.eu.research.net/r/kyrkslatt_enkat

In English: https://eu.research.net/r/kirkkonummi_survey

Vi behandlar svaren tillsammans under invånarkvällar

Vi ordnar invånarkvällar områdesvis:

  • Centrumområdet och södra området: måndag 27.11 kl. 18, Kyrkslättssalen i kommunhuset
  • Norra området: torsdag 30.11 kl. 18, matsalen i Veikkolan koulu
  • Norra området: torsdag 7.12 kl. 18, matsalen i Nissnikun koulu