Välj en sida

Kommunen bjuder in kommuninvånarna till invånarkvällar i november–december 2023 att diskutera utvecklingen av servicenätet.

Arbetet med planeringen av Kyrkslätts kommande servicenät pågår, och i och med det har kommunen utarbetat en utredning om sitt servicenät tillsammans med utomstående experter. Kommunen ordnar tre invånarkvällar där man presenterar och går igenom servicenätsutredningen och diskuterar med invånarna ordnande av service i området och hur servicenätet regionalt sett borde utvecklas. 

Det ordnas tre invånarmöten:

Centrumområdet:

måndag 27.11 kl. 18 Kyrkslättssalen, Kommunhuset, Ervastvägen 2

Norra området:

torsdag 30.11 kl. 18 Veikkolan koulu, Sportstigen 7

Östra området:

torsdag 7.12 kl. 18 Nissnikun koulu, Masabyvägen 268

Hjärtligt välkommen med!