Välj en sida

Från och med början av år 2025 överförs från staten till kommunerna tjänster och uppgifter från AN-byråerna, NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret, när Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås (KVS) sysselsättningsområde ska inleda sin verksamhet.

Sysselsättningsområdet vill förstärka samarbetet med tredje sektorn i beredningen av AN2025-reformen och ordnar tillsammans med programmet ARBETE2030 en tredelad Framtidsdialog för att hitta svar på knepiga frågor samt höra olika parters åsikter om reformen. Med hjälp av Framtidsdialogerna strävar man efter att förbättra organisationernas förmåga att förändras och förutse genom dialoger mellan intressentgrupperna.

Den första Framtidsdialogen bjöd på Saku Tuominens tips för att hantera osäkerhet samt idéworkshops

Den första Framtidsdialogen som ordnades 27.2 samlade aktörer från tredje sektorn, kommuner och välfärdsområden som arbetar inom sysselsättning och integration för samtal och uppdatering av en gemensam lägesbild. Tillställningen öppnades av Saku Tuominens tankeväckande anförande om att hantera osäkerhet och identifiera olika möjligheter. Därefter diskuterades i smågrupper. Dialogen erbjöd värdefull information och goda idéer för beredningen.

Beredningen av sysselsättningsområdet fortsätter genom tätt samarbete mellan kommunerna. I beredningen engageras i stor omfattning olika samarbetsinstanser och beredningen görs i samarbete med aktörerna i området, så som läroanstalter, arbetsgivare och föreningar. Kommunernas och tredje sektorns följande Framtidsdialog ordnas 21.3.2024.

Ytterligare information:

AN2025-reformen: https://kyrkslatt.fi/an2025-reformen/  

Programmet ARBETE2030: https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/arbete2030   

Framtidsdialog: https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/tyoelamainnovaatiot/tulevaisuusvuoropuhelu