Välj en sida

Röstningsfasen i den deltagande budgeteringen avslutades 5.2.2024. Vi fick in sammanlagt 2 061 röster, det vill säga ca 5 % av invånarna i Kyrkslätt deltog i omröstningen gällande den deltagande budgeteringen. Tack till alla som röstat och som lämnat in idéer i idéfasen!

Alla röster är nu räknade och både vinnaridéerna och idéerna som inte gick till omröstning har nu publicerats på kommunens webbplats.  

Försöket med Kyrkslätts första deltagande budgetering visade att invånarna är intresserade av beslutsfattandet som gäller gemensamma frågor. Försöket gav arbetsgruppen för deltagande budgetering värdefull information om hur det lönar sig att utveckla den deltagande budgeteringen. När det gäller genomförandet av vissa idéer fortsätter vi samarbetet med invånarna, för att vi ska kunna genomföra idén så bra som möjligt i enlighet med den ursprungliga idén.  

Idéerna som vann omröstningen och som ska genomföras inom den deltagande budgeteringen 

  • • Idé 24: Uppdatering av skateparken i Veikkola
  • • Idé 6: Ett blommande Kyrkslätt
  • • Idé 30: Pump track-cykelbana till Veikkola
  • • Idé 17: Eldplats till Djupström
  • • Idé 55: Filmkvällar i augusti
  • • Idé 38: Löptävlingar eller friidrottstävlingar för barn i centrum
  • • Idé 61: En Välkommen-skylt och en Kyrkslättsrabatt

Flest röster fick uppdatering av skateparken i Veikkola. Efter det genomförs de därpå följande idéerna som ryms med i budgeten i ordning enligt omröstningsresultatet. 

Noggrannare beskrivningar, kostnadsberäkningar och röstantal för vinnaridéerna hittar du här (filen öppnar sig i ett nytt fönster) eller på vår webbplats www.kyrkslatt.fi/osbuideer.  

Vinnaridéerna fortsätter till konkurrensutsättning – invånarna med i planeringen av genomförandet 

Vi kommer att konkurrensutsätta vinnarprojekten ovan, och de genomförs under åren 2024 och 2025. Om en idé behöver fortsatt förädling, försöker vi i mån av möjlighet engagera kommuninvånarna också i det här arbetet.  

Öppenhet, transparens och informering är en viktig del av deltagande budgetering i alla dess skeden. Arbetet fortsätter nu när vinnaridéerna valts. Vi håller Kyrkslättsborna uppdaterade om hur projekten framskrider och vi informerar om dem då arbetet går framåt. Det lönar sig att följa med kommunens informationskanaler även i fortsättningen eftersom du i följande skede har möjlighet att komma med och planera genomförandet av idéerna! 

Läs mera om deltagande budgetering: www.kyrkslatt.fi/osbu-sv/ 

Read more about participatory budgeting in English: https://kirkkonummi.fi/osbu-en/