Välj en sida

KULTUREN I FOKUS – KULTURFORUM 2024

Inbjudan har skickats per e-post till kulturföreningarna.

Kulturforum är ett gemensamt evenemang för kulturföreningarna och fritidstjänsterna i Kyrkslätt. Målet med forumet är att främja dialogen på kulturfältet, utöka det ömsesidiga nätverksarbetet och skapa förutsättningar för utveckling av samarbetet mellan kulturaktörer.

Evenemanget som ordnas den 20 mars fortsätter Kyrkslätts kulturforums tradition genom att lyfta branschövergripande och mångsidig kultur i fokus. Vi skickar mer detaljerad information närmare tidpunkten för Kulturforumet till de kulturföreningar som anmält sig.

Kulturforumet ordnas en gång i året och koordineras av kommunens biblioteks- och kulturtjänster. Ni kan i samband med er anmälan framföra önskemål på ämnen som ni önskar att Kulturforumet ska behandla eller ta upp.

Vi bjuder in er / representanter för er förening till kulturforumet

Onsdag 20.3.2024 kl. 17.00–19.00
Kyrkslätts kommunhus, restaurang Ervastiina (Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt)

Vi hoppas att 1–2 personer från varje kulturförening kan delta. Anmälan senast 10.3 till kultursekreterare Antti Airaksinen, antti.airaksinen@kirkkonummi.fi.

Evenemanget börjar med kaffeservering och musik.