Välj en sida

Omröstningen i den deltagande budgeteringen har avslutats – invånarnas intresse för budgeteringen var glädjande

Röstningsfasen i den deltagande budgeteringen har nu avslutats. Det stora antalet idéer var glädjande, och röstningsdeltagandet var livligt. Inom utsatt tid fick vi in sammanlagt 2 061 röster, dvs. ca 5 % av invånarna i Kyrkslätt deltog i omröstningen gällande den...

Den deltagande budgeteringen i Kyrkslätts kommun framskrider till omröstningsfasen: rösta på dina favoritidéer från och med 15.1

Idéfasen för den deltagande budgeteringen upphörde 20.11, och inom utsatt tid fick vi så många som 509 idéblanketter. Det stora antalet idéer visade att det finns efterfrågan på ökning av delaktighet, och invånarna är intresserade av utveckling av Kyrkslätt samt...