Välj en sida

Röstningsfasen i den deltagande budgeteringen har nu avslutats. Det stora antalet idéer var glädjande, och röstningsdeltagandet var livligt. Inom utsatt tid fick vi in sammanlagt 2 061 röster, dvs. ca 5 % av invånarna i Kyrkslätt deltog i omröstningen gällande den deltagande budgeteringen.

Till följande räknar vi rösterna och publicerar de vinnande idéerna på vår webbplats 19.2.2024.

Kyrkslätts kommuns första deltagande budgetering var en succé

Försöket med deltagande budgetering inleddes hösten 2023 med avsikten att öka invånarnas delaktighet och möjligheter att påverka. Dessutom samlar vi erfarenheter på basis av vilka vi kan utveckla Kyrkslätts egen praxis för deltagande budgetering med tanke på framtiden. Deltagande budgetering är ett tillvägagångssätt med direkt demokrati där invånarna ger idéer till och röstar om hur de skulle utveckla trivseln och välmåendet i Kyrkslätt.

Vi har utvärderat processen för den deltagande budgeteringen under varje skede och avslutar med att upprätta en rapport om processen.  Vi bedömer t.ex. om det skulle vara till nytta för den eventuella följande deltagande budgeteringen att begränsa temana för idésökningen eller dela budgeten områdesvis. Vi kommer också att samla in erfarenheter av kommuninvånarna för rapporten.

Det första försöket med deltagande budgetering visade dock att det finns intresse bland invånarna i Kyrkslätt att delta i beslutsfattande som gäller gemensamma frågor.

De vinnande projekten framskrider till konkurrensutsättning och genomförande

Vi kommer att konkurrensutsätta projekten som vann, och de genomförs under åren 2024 och 2025. Idéerna som ska förverkligas kan vara så många som anslaget tillåter i ordning enligt röstningsresultatet.

Om en idé eller idéer framskrider till genomförande men behöver fortsatt förädling, försöker vi i mån av möjlighet engagera kommuninvånarna i arbetet.

Vi publicerar idéerna som inte framskred till omröstning på webben så fort som möjligt.

Läs mera om deltagande budgetering: https://kyrkslatt.fi/osbu-sv/

In English: https://kirkkonummi.fi/osbu-en/