Välj en sida

Att rösta är kärnan i en demokrati. Den största makten har ändå den som beslutar vad det röstas om. Idag kan det vara du.

Idéskedet för den deltagande budgeteringen upphör 20.11.2023. Kyrkslättsborna har alltså ännu en stund att fundera hur de skulle vilja använda ett belopp på 100 000 euro.

Det är glädjande att det redan lämnats många idéer: 193. Saknas det dock ännu något? Din idé? Önskemålet för ditt bostadsområde? Din förenings tanke om utvecklingen av kommunen?

Lämna din idé till kommunen på adressen https://kyrkslatt.fi/osbu-sv/ eller på papper på kommunens servicekontor och bibliotek så kan du påverka vad det röstas om i januari.

Under tiden mellan idéskedet och omröstningen i januari går en grupp bestående av sakkunniga från kommunens olika delområden igenom alla idéförslagen. Omröstningen om idéerna som invånarna lämnat in sker 15.1–5.2.2024. Idéer som strider mot lagen eller kommunens strategi, som förverkligas i vilket fall som helst i den övriga verksamheten eller som överskrider anslaget för den deltagande budgeteringen gallras bort. Varje beslut motiveras för kommuninvånarna.

Idéerna genomförs enligt ordningen i omröstningen så långt pengarna räcker.

Delta i utvecklingen av Kyrkslätt. Vi gör kommunen bättre tillsammans.