Välj en sida

Idéskedet för den deltagande budgeteringen upphörde 20.11. Inom utsatt tid lämnades otroliga 509 idéblanketter.

Till följande utvärderar en arbetsgrupp som består av experter inom kommunen möjligheterna att förverkliga idéerna och kostnaderna för dem.

Då idéerna behandlats publiceras de på vår webbplats på adressen https://kyrkslatt.fi/osbu-sv/. Alla idéer besvaras och till den slutliga omröstningen 15.1–5.2.2024 går de idéer som kan förverkligas.

Läs mer om deltagande budgetering:  https://kyrkslatt.fi/osbu-sv/

In English: https://kirkkonummi.fi/osbu-en/