Välj en sida

Röstningsfasen i den deltagande budgeteringen har börjat. Nu får invånarna i Kyrkslätts kommun rösta på vilka av de idéer som kommit vidare väljs att bli förverkligande under åren 2024 och 2025. En grupp som består av experter inom kommunen har utvärderat alla de inkomna idéerna och valt ut idéerna till den slutliga omröstningen. Utvärderingsgrunderna anknyter till idéernas laglighet, jämlikhet, allmännyttighet, kostnadsberäkning, tidsplan samt kommunens befogenheter och strategi.  

Du kan rösta på dina favoritidéer 15.1–5.2.2024. Du kan rösta på nätet och på pappersblankett på biblioteken (utom Masaby bibliotek) och på kommunens servicekontor. 

Läs närmare röstningsanvisningar och rösta via nätet här

Vinnarprojekten konkurrensutsätts och genomförs under åren 2024 och 2025. Idéerna som ska förverkligas kan vara så många som anslaget tillåter i ordning enligt röstningsresultatet.   

Läs mera om deltagande budgetering: https://kyrkslatt.fi/osbu-sv/

In English: https://kirkkonummi.fi/osbu-en/