Välj en sida

Idéfasen för den deltagande budgeteringen upphörde 20.11, och inom utsatt tid fick vi så många som 509 idéblanketter. Det stora antalet idéer visade att det finns efterfrågan på ökning av delaktighet, och invånarna är intresserade av utveckling av Kyrkslätt samt beslutsfattande som gäller invånarna själva.

Efter att idéfasen upphört har en arbetsgrupp som består av experter inom kommunen gått igenom alla idéer och utvärderat möjligheterna att förverkliga idéerna och kostnaderna för dem. Utvärderingsgrunderna anknyter till idéernas laglighet, jämlikhet, allmännyttighet, kostnadsberäkning, tidsplan samt kommunens befogenheter och strategi.

– I deltagande budgetering är det fråga om en deltagande demokrati där kommuninvånarna beslutar om fördelning och användning av offentliga medel som kommunen har tillgång till. Vi är mycket nöjda över att vi har fått många bra idéer. Tack till alla som lämnat sina förslag. Nu övergår vi till omröstningsfasen där man beslutar vilka idéer som ska förverkligas, säger kommundirektör Virpi Sailas.

Idéerna publiceras på vår webbplats när omröstningsfasen börjar

De idéer som är med i den slutliga omröstningen publiceras på vår webbplats när omröstningsfasen börjar 15.1.2023. På webbplatsen publiceras alla de idéer som inkommit inom utsatt tid, närmare beskrivningar av idéerna, utvärdering av idéerna samt information om huruvida idén har förenats med en annan. På sidorna kommer senare information om röstningsresultaten samt tidsplanen för förverkligandet av idéerna.

Du kan rösta på idéer från och med 15.1.2024

Invånarna i Kyrkslätts kommun får sedan rösta på vilka av de idéer som kommit vidare väljs att bli förverkligande under åren 2024 och 2025. Idéerna förverkligas i den ordning som bestäms av omröstningsresultatet. Om det inte finns tillräckligt anslag kvar genomförs följande idé som ryms i budgeten på 100 000 € enligt omröstningsresultatet.

Du kan rösta på dina favoritidéer 15.1–5.2.2024. Du kan rösta på nätet och på pappersblankett i Bibliotekshuset Fyyri, på Veikkola bibliotek och på servicekontoret i kommunhuset. I Masaby kan du rösta på pappersblankett på K-Market Masala 17–19.1.2024 kl. 10–15. Den elektroniska röstningsblanketten läggs till på vår webbplats www.kirkkonummi.fi/osbu när röstningen börjar.

Elever och studerande röstar på en separat elektronisk blankett som de loggar in på med Wilma-koder.

Röstningsanvisningar

  • Var och en får rösta en gång. På blanketten kan man rösta på sammanlagt tre idéer.
  • Röstning på nätet kräver stark elektronisk autentisering med Suomi.fi-identifikation.
  • Den som röstar på pappersblankett ska bevisa sin identitet med identitetsbevis.

Vinnarprojekten konkurrensutsätts och genomförs under åren 2024 och 2025. Idéerna som ska förverkligas kan vara så många som anslaget tillåter i ordning enligt röstningsresultatet. 

Läs mera om deltagande budgetering: https://kyrkslatt.fi/osbu-sv/

In English: https://kirkkonummi.fi/osbu-en/