Välj en sida

I Kyrkslätt bygger man framtid. Torsdag 23.5 firades taklagsfest för det nya Gesterby skolcentrum. På tillställningen talade Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas och kommunens bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen. På tillställningen talade divisionschef Heikki K. Hannukkala som YIT:s representant.  

I nybyggnadsprojektet byggs lokaler för sammanlagt cirka 1270 elever. Till Gesterby skolcentrum flyttar den svenskspråkiga enhetsskolan Winellska skolan och den finskspråkiga skolan Gesterbyn koulu samt Prästgårdsbackens daghems förskola (Winellska förskolan) under samma tak. 

Byggnadsarbetet i projektet påbörjades våren 2023, och inomhusarbetet kunde påbörjas våren 2024. Skolan blir färdig i december 2025. De första eleverna får börja i den nya skolan i januari 2026.  

Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas tackade i sitt tal alla dem som deltagit i planeringen och byggandet av Gesterby skolcentrum.  

”Tack till vår samarbetspartner YIT för ett bra samarbete. Detta är det andra omfattande projektet i Kyrkslätt som genomförts enligt livscykelmodellen, och idag får vi fira taklagsfest och se hur det fina skolcentret byggs. Jag vill tacka alla som deltagit i planeringen och byggandet.” säger Sailas. 

Virpi Sailas berättade i sitt tal att hon önskar att det tvåspråkiga skolcentret i Gesterby ökar levande tvåspråkighet i Kyrkslätts vardag.

På taklagsfesten njöt man av musik och firade samarbetet 

Taklagsfesten för Gesterby skolcentrum firades med mångsidigt program. Kyrkslätts Musikinstituts celloorkester Cellissimo! uppträdde på tillställningen liksom även trollkarln Pete Poskiparta. 

Kyrkslätts kommuns bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen gläder sig över det nya landmärket i Gesterby, inom ramen för vilket kommunens aktörer har gjort fungerande samarbete. 

”Det nya skolcentret håller nu på att bli ett landmärke i Gesterby. Det är en stor glädje att vittna om detta konkreta tecken på smidigt samarbete mellan den finskspråkiga och svenskspråkiga grundläggande utbildningen samt andra aktörer inom kommunen”, berättar bildningsdirektör Ikonen. 

Det har också ordnats en namntävling för den nya skolbyggnaden. Bildnings- och fritidsnämnden väljer vid sitt sammanträde torsdag 23.5 nytt namn för skolcentret. 

Sunda och trygga lokaler skapar framtid för kommuninvånarna enligt kommunens strategi

YIT bygger Gesterby skolcentrum enligt livscykelmodellen. I livscykelmodellen svarar livscykelentreprenören också för underhållet av byggnaden under den avtalade avtalsperioden. Lokalerna görs tillgängliga, funktionella, sunda och trygga. Gesterby skolcentrum byggs till en mångsidig tvåspråkig och mångkulturell lärmiljö. Byggnaden kommer också att kunna användas av föreningar och kommuninvånare. 

Liksom Sailas tackar också YIT:s arbetschef Mikko Vitikainen för samarbetet som löpt bra och flaggar för livscykelmodellen. 

”Livscykelmodellen är ett bra val för kommunen för projekt av den här typen, och det har varit fint att få göra projektet tillsammans med en så här sakkunnig beställarorganisation. För att avtalsmodellen ska fungera förutsätter den samarbetsförmåga av alla parter, och vi har fint nått samförstånd i projektet.” konstaterar Vitikainen. 

”Ett kunnigt och lärande Kyrkslätt” är ett av målen i Kyrkslätts kommuns strategi för åren 2024–2030. Det nya skolprojektet stöder för sin del kommunens strategiska mål att vara en stark bildningskommun där småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen är uppskattade. Kyrkslätt främjar en kultur med livslångt lärarande som inspirerar invånarna att utveckla sig själva och ansluta sig till gemenskapen. Kommunens lärmiljöer är trygga och sunda. 

Ytterligare information: 

YIT – Gesterbyn koulukeskus: Gesterbyn koulukeskus | (yit.fi) 
Kyrkslatt.fi – GWP: https://kyrkslatt.fi/gesterby-skolcentrum-gwp-skolcampus-projektet/