Välj en sida

Trots att sommaren bara har börjat lönar det sig redan nu att för en liten stund fundera på hösten och dess många hobbymöjligheter. Skulle det kanske vara dags att börja med en ny motionsform, lära sig hantverk eller skulle språk vara intressanta? I medborgarinstitutets program ingår över 500 kurser, så det finns säkert en intressant hobby för var och en.

Inom den grundläggande konstundervisningen startar en ny grupp i handarbetsskolan för 7–9-åringar, och för första gången öppnas en möjlighet också för vuxna att delta i den grundläggande konstundervisningen i Kyrkslätt, när två studiehelheter i bildkonst erbjuds under det kommande läsåret.

Det finns åtminstone ungefär tjugo nya kurser inom olika ämnesområden, så som uttalskurser i spanska och franska, en dagkurs i grafik och teckning och en kurs i iståndsättning av smådelar i en båt. Eller skulle du vara intresserad av att träna med en personal trainer? Även detta erbjuds i det kommande programmet, det lönar sig alltså att noggrant bekanta sig med det omfattande utbudet.

Studieguiden finns redan nu tillgänglig på adressen opistopalvelut.fi/kirkkonummi/sv, och kontinuerliga anmälningarna öppnas där måndag 3.6 kl. 11. Också på Fyyri (kl. 11–13), Masaby bibliotek (kl. 15–17) och Veikkola bibliotek (kl. 14–16) kan man lämna anmälningar till planeringslärarna på plats. De populäraste kurserna blir fullsatta inom en minut, så vi rekommenderar att du genast reserverar plats på din favoritkurs. Välkommen med!

Anmälan per telefon, medborgarinstitutets kansli kl. 11–16 040 126 9312. Planeringslärarna kl. 11–13  040 834 8648, 040 126 9527 och 040 586 2193