Välj en sida

Det är avbrott i HRT:s tågtrafik under fem veckor efter midsommaren dvs. 24.6-28.7. 2024. Det blir också avbrott i tågtrafiken under en och två dagar på hösten. Avbrotten påverkar närtågstrafiken från Alberga i riktning mot Köklax, Kyrkslätt och Sjundeå. Kollektivtrafiken fungerar också under trafikavbrott: under avbrotten ersätts tågen av bussar. Arbeten på kustbanan är en del av byggandet av Esbo stadsbana.

Tillfälliga ändringar också i metro- och spårvagnstrafiken under sommaren 2024 – läs mer här.

Trafikledverkets projekt Esbo stadsbana orsakar avbrott i tågtrafiken under våren, sommaren och hösten. Det är stopp i tågtrafiken efter midsommar från och med 24.6. Avbrottet gäller i fem veckor. Det blir också avbrott i tågtrafiken under ett dygn och veckoslut under hösten.

Under avbrotten finns det ingen tågtrafik väster om Alberga. U-, E-, L- och Y-tågen trafikerar inte alls under avbrotten. Tågtrafiken väster om Alberga ersätts med bussar. Avbrotten påverkar också fjärrtrafiken på kustbanan.

I projektet Esbo stadsbana byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax bredvid de nuvarande spåren. Arbeten på kustbanan är en del av byggandet av Esbo stadsbana och dessa arbeten fortsätter även under kommande åren. När arbetena är klara i slutet av detta årtionde, blir det 10-minuterstrafik från Helsingfors ända till Köklax.

Avbrott i tågtrafiken på kustbanan i maj och efter midsommar – ersättande busstrafik till Kyrkslätt (25.4.2024)

HRT: Avbrott i tågtrafiken på kustbanan efter midsommar (6.6.2024)

Tidtabellen för avbrott:

 • Sommaren
  • må 24.6– sö 28.7.2024
 • Hösten
  • lö 31.8 kl. 3.00 – må 2.9 kl. 4.00 
  • lö 7.9 kl. 3.00 – må 9.9 kl. 4.00
  • lö 14.9 kl. 3.00 –må 16.9 kl. 4.00
  • sö 22.9 kl. 3.00 – må 23.9 kl. 4.00
  • sö 29.9 kl. 3.00 – må 30.9 kl. 4.00

Under avbrotten ersätts tågen av bussar 

Under avbrotten ersätts tågen på sträckan väster om Alberga av bussar. Ersättningsbussar kör till tågstationerna eller nära dem. Det finns flera täta förbindelser samt snabbare direkta linjer t.ex. via Åboleden till Helsingfors centrum.

Ersättningsbussar:

 • 211E Alberga-Grankulla-Esbo-Köklax
 • 211U Alberga-Grankulla-Esbo-Köklax-Kyrkslätt
 • 211X Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax–Kyrkslätt–Sjundeå
 • 213X Elielplatsen–Åboleden–Esbo 
 • 249Y Alberga–Åboleden–Esbo–Ring III–Kyrkslätt(–Sjundeå) 

Buss 211E kör mellan Alberga och Köklax, buss 211U mellan Alberga och Kyrkslätt och buss 211X mellan Alberga och Sjundeå. Bussarna 211E, 211U och 211X stannar vid alla mellanstationer eller nära dem. Under sommarens avbrott kör buss 249Y på vardagar i rusningstrafik mellan Alberga, Esbo centrum och Kyrkslätt och vissa avgångar kör också till Sjundeå. Buss 213X erbjuder en snabb förbindelse mellan Helsingfors centrum, Björkgård, Domsby och Esbo centrum. Biljetterna för zon B gäller undantagsvis i ersättningsbuss 213X på hållplats Ullasbacken.

Tidtabellerna för ersättningsbussar finns i Reseplaneraren. I ersättningsbussarna kontrollerar busscahuffören inte biljetterna vid påstigning. Passageraren är skyldig att se till att hon/han har en giltig biljett.

A-tågen har tätare trafik mellan Helsingfors och Alberga

A-tågen kör mellan Helsingfors och Alberga under avbrotten. A-tågen har en turtäthet på 10 minuter på vardagar kl. 6.00–21.30, lördagar kl. 9.00–21.30 och söndagar kl. 10.00–21.30 under sommarens avbrott. Under övriga tider såsom sena kvällar kör A-tågen med 20-30 minuters mellanrum.

Övriga förbindelser under avbrotten

Under avbrotten går den övriga trafiken på kustbanan som vanligt. Ett alternativ är till exempel metron från Esbo till Helsingfors. Flera busslinjer har tät trafik och de kör till olika metrostationer. På sommaren lönar det sig att komma ihåg att Järnvägstorgets metrostation är stängd på grund av renovation. Det blir alltså stopp i metrotrafiken mellan Kampen och Helsingfors universitet.

Övriga förbindelser:

 • Täta förbindelser till metron
  • Bussarna 548 och 549 från Grankulla till Hagalund
  • Buss 118 från Esbo centrum och Domsby till Ängskulla och Hagalund
  • Stombuss 530 från Esbo centrum via Finno till Mattby
  • Bussarna 171, 173 och 173Z från Kyrkslätt till Mattby
  • Bussarna 162 och 165 från Köklax via Bastvik till Esboviken 
 • Stombuss 200 längs Åbovägen från Esbo centrum via Alberga till Helsingfors centrum

Syftet med Trafikledsverkets projekt är att göra tågtrafiken smidigare

I projektet Esbo stadsbana byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax bredvid de nuvarande spåren När stadsbanan blir klar förbättrar den tågtrafiken mellan Kyrkslätt och Esbo samt fjärrtrafikens punktlighet och minskar störningar. Också stationsområden vid Kilo, Kera, Grankulla, Björkgård, Domsby och Köklax förbättras. Projektet startade våren 2021 och arbeten väntas vara klara 2028.