Välj en sida

I sommar får unga ett ypperligt tillfälle att titta in i arbetslivet! Ansökningstiden för sommarjobbsplatser i Kyrkslätts kommun är 1.2–19.2.2024. Högskolepraktikplatser kan sökas 1.2–1.3.2024. Dessutom erbjuder kommunen som bekant sommarjobbssedlar för unga som fyllt 15 år eller fyller 15 år senast när anställningen börjar.

Sommarjobbsplatser

Kyrkslätts kommun erbjuder sommararbetsplatser för unga som fyllt 15 år eller fyller 15 år senast när anställningen börjar och är under 18 år när anställningen upphör samt praktikplatser för unga som studerar vid universitet eller högskola.

I sommar erbjuds sommarjobb för unga på olika håll i kommunen bland annat på daghemmen, biblioteken, sommarklubbar och läger för barn och unga, inom städtjänsterna och på olika arbetsplatser inom underhållet.

Lönen för sommarjobbet är 855 euro per hel kalendermånad och varje sommarjobbsperiod är en (1) månad lång.

Ansökningstiden för sommararbetsplatser är 1.2–19.2.2024.

kirkkonummi.fi/sommarjobb

Högskolepraktik

I år erbjuds sommarpraktikplatser inom kommunen för åtta ungdomar som studerar vid universitet eller högskola. Praktikperioden tar två månader och lönen för praktiken är 1 678,26 euro per hel kalendermånad. De mer detaljerade innehållen i sommarjobben för högskolepraktikanter preciseras i tjänsten kommunrekry.fi då ansökningstiden börjar.

Ansökningstiden för högskolepraktikplatser är 1.2–1.3.2024.

Mer detaljerad information om lediga sommarjobbsplatser och sommarpraktikplatser för unga samt ansökningsförfarandet finns på Navigatorn Kyrkslätts webbplats.

kirkkonummi.fi/sommarjobb

Ansökan om sommarjobbssedel

Sommarjobbssedlarna är avsedda för 15–17-åriga unga som bor i Kyrkslätt. Ansökningstiden för sommarsedlar är 19.2–19.3.2024.

Man kan ansöka om sommarjobbssedel på kommunens webbplats när man först har kommit överens med ett företag om en sommarjobbsplats. Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare. 

År 2024 delas ut 220 sommarjobbssedlar och de är värda 300 euro. Kriteriet för sommarjobbssedel är att den ungas anställningsförhållande ska pågå under perioden 1.6–15.8.2024 i minst två veckors tid (10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar). 

Mer detaljerad information om sommarjobbssedlarna och ansökningsförfarandet finns på Navigatorn Kyrkslätts webbplats.

kirkkonummi.fi/sommarjobbsedel

Mer information:
ungdoms- och idrottstjänster/Navigatorservicen
ohjaamo(at)kirkkonummi.fi
Ansvarsperson för ungdomsarbete Eija Rajavaara 040 832 1906