Välj en sida

Kommunhuset fylldes av unga sakkunniga den 12 och 13 juni, då 30 MyTech AI-ambassadörer anlände för att berätta för kommunens personal om sina lärdomar. Besöket var en del av ett sommarprojekt där ungdomarna först fick lära sig om användning av artificiell intelligens i arbetslivet och sedan själva lära ut det i praktiska sysslor. Sommarjobbsprojektet genomfördes i samarbete med medverkande företag och Kyrkslätts kommun. 

Ungdomarna tillbringade de första två veckorna i sommarjobbsprojektet hos Teknologiateollisuus för att lära sig. Som en del av sitt sommarjobbsprojekt genomgick de bland annat kurserna Practical AI och Elements of AI. På kurserna lärde sig ambassadörerna grunderna i artificiell intelligens och gjorde praktiska arbeten. Ambassadörerna lärde sig också om olika språk- och bildmodeller inom generativ artificiell intelligens och lärde sig att skapa prompter där man kunde be den artificiella intelligensen att göra någon viss sak. 

Ungdomarna besökte olika teknologiföretag så som Microsoft och WithSecure. Hos Microsoft fick ambassadörerna bland annat testa förstärkt verklighet genom Hololens-glasögon. Genom dessa företag fick de dessutom besöka Nokia och CSC, och Google kom för att berätta för dem om sin verksamhet. Företagen berättade om de AI-modeller som de själva utvecklat och om sin bakgrund till arbetet med artificiell intelligens. 

Ungdomarna berättade att de hade lärt sig mycket nytt under projektet. ”Jag har lärt mig mycket nytt om användning av artificiell intelligens och hört hur mångsidigt teknologiföretagen utnyttjar artificiell intelligens i sitt arbete. Sommarjobbet har varit lärorikt, intressant och fantastiskt”, berättar MyTech AI-ambassadören Ava

Projektet har också lärt om olika möjligheter och karriärstigar i arbetslivet. ”Jag har hört hur personal inom teknologiföretagen har tillträtt tjänster från många olika håll och från olika yrken”, berättar AI-ambassadören Sara.  

Den artificiella intelligensens roll i kommunen är avsevärd 

MyTech AI-ambassadörerna berättade för de anställda inom kommunen om användning av AI, det vill säga artificiell intelligens, och hur de kan använda det i arbetslivet och i sina arbetsuppgifter. Besöket i Kyrkslätts kommunhus ingick i deras sommarjobbsprojekt.  

Den artificiella intelligensen kan på många sätt effektivisera arbetet och tjäna som ett behändigt hjälpmedel vid sidan om arbetet. Den kan bland annat hjälpa med att skriva e-postmeddelanden och tal och till exempel för att sammanfatta långa filer till huvudpunkter. Den artificiella intelligensen tjänar också som hjälp för inspiration och för att skapa idéer samt som informationskälla. Man bör ändå inte tro på allt som den artificiella intelligensen producerar eller säger, utan man bör använda källkritik och kontrollera den information som den artificiella intelligensen ger i olika källor. 

Elle och Tesla gav kommunaltekniska sekreteraren Heidi Suomela vägledning i den artificiella intelligensens hemligheter. Heidi berättar att hon fått mycket ut av ungdomarnas besök. ”Det gick nästan 2 timmar åt, och jag fick väldigt mycket ut av deras besök. Tesla och Elle var mycket insatta i temat och fick även mig väl orienterad i temat. Det var fantastiskt att även i övrigt höra om dem och deras tankar”, säger Heidi glatt.  

Också Ninja Somersalmi, som arbetar inom utbildningstjänsterna, berömmer ungdomarna för att de har lärt henne nya medel att utnyttja artificiell intelligens i arbetet. På hennes arbetsbord ligger bland annat digitala undervisningsteman, så temat är sedan tidigare bekant för henne. ”Jag har även tidigare i någon mån använt artificiell intelligens, men man lär sig alltid något nytt, får nya perspektiv och blir inspirerad att fundera på nya sätt att tillämpa mera”, berättar hon. 

Kommundirektör Virpi Sailas vill tacka alla de ungdomar som deltagit i projektet. ”Tack till de underbara MyTech AI-ambassadörerna, som jag fick arbeta med under dessa två dagar. De möjligheter som den artificiella intelligensen erbjuder oss är fantastiska. Jag tror att vi som kommun lär oss mycket av detta projekt”, berättar Sailas.  

Kommundirektören anser att projektet är viktigt, lyckat och sådant som man verkligen har nytta av. ”Av ungdomarna fick jag responsen att detta är en fin möjlighet att bilda nätverk, besöka olika företag och förstås att själv få mera färdigheter i användningen av artificiell intelligens. För detta får man också ett intyg som man i fortsättningen kan använda när man söker jobb och i studierna. Det är just så här som jag tycker att sommarjobb borde ordnas!”