Välj en sida

Sysselsättningsområdet Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå tillsammans med områdets företagarföreningar och Helsingforsregionens handelskammare ordnade en AN25-workshop för arbetsgivare och företagare på Konferens- och kongresshotellet Majvik. På programmet stod bland annat Nylands företagares regionchef Petri Ovaskas anförande, Helsingforsregionens handelskammares utredning om företagens förväntningar på de offentliga arbetskraftstjänsterna och en verkstad där företagarna fick dela med sig av sina synpunkter gällande beredningen av de kommande företags- och arbetsgivartjänsterna. Såväl i verkstadsarbetet som i anförandena betonades betydelsen av samarbete i beredningen av sysselsättningsområdesreformen.

Organiseringsansvaret för offentlig arbetskraftsservice övergår från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna 1.1.2025. I och med reformen överförs från och med början av år 2025 från staten till kommunerna ca 100 olika tjänster och uppgifter från AN-byråerna, NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret). Reformen görs i en utmanande ekonomisk situation, men samtidigt för den arbetskraftstjänsterna allt närmare företagarna och kommunens livskraftstjänster. Det här möjliggör en smidigare och mångsidigare service som bättre motsvarar företagarnas behov.

– I den nuvarande verksamheten finns mycket bra att bevara, men förändringen ger också goda möjligheter att bättre beakta lokala behov, arbetsgivare och företagare. Tillsammans kan vi hitta de viktigaste och mest effektiva sätten att arbeta för att främja sysselsättning och näring. Workshopen är ett sätt att hitta dessa åtgärder och vi fortsätter samarbetet för att hitta behov och lösningar, sade servicechef Tony Sandström, som ansvarar för AN25-beredningen i regionen.

Regionchefen för Nylands Företagare Petri Ovaska berättade i sitt eget anförande om företagares och företagarorganisationens synpunkter på reformen. Också han betonade vikten av samarbete såväl i beredningen av reformen som efter den. Enligt honom är den största utmaningen både för företagar- och sysselsättningstjänsterna uttryckligen splittrade tjänster, och här framhävs samarbetets betydelse allt mer.

– Vi står inför en stor omvälvning där vi snabbt bygger något helt nytt. Samarbetet mellan olika aktörer och regioner måste fortsätta väldigt intensivt också efter beredningen. Det är fint att tjänsterna efter reformen är allt närmare företagarna och dem som behöver sysselsättningstjänster, säger Ovaska.

Beredningen fortsätter vidare som ett tätt samarbete mellan kommunerna och i beredningen engageras olika samarbetsparter i vid utsträckning. Då reformen träder i kraft har arbetsgivare och företagare möjlighet att använda vilken som helst av sysselsättningsområdets tjänster.

Läs mer: https://kyrkslatt.fi/an2025-reformen/