Välj en sida

FöretagsEsbos företagsrådgivning upphörde för Kyrkslätts kommuns del 31.12.2023. Kyrkslätts kommun har alltså sedan början av året själv svarat för organiseringen av företagsrådgivningstjänsterna, och i maj började EM Heli Vuoksimaa som ny företagsrådgivare inom kommunen.  

Oavsett om du planerar lättföretagande, att starta en firma, ett aktiebolag eller annan företagsform finns företagsrådgivningen för dig. Heli Vuoksimaa har en lång praktisk erfarenhet av företagsvärlden och företagsrådgivning. 

– Om du funderar på företagande, håller på att starta företagsverksamhet eller har ett redan verksamt företag som du vill utveckla och utöka eller önskar till exempel en sparrningspartner, kontakta mig. Jag är här för dig i alla frågor som gäller din företagsverksamhet, säger Vuoksimaa.  

Heli ger Kyrkslätt bastant erfarenhet av arbete som företagsrådgivare 

Heli Vuoksimaa har redan i 8,5 år arbetat som företagsrådgivare både inom rådgivning för nybörjarföretagare och med växande företag och företag som internationaliserar sig. Under åren har hon träffat tusentals företagare inom hundratals olika branscher, och varje kontakt har varit värdefull för Vuoksimaa. Enligt henne belönar arbetet som företagsrådgivare varje dag året runt, för i arbetet lär man sig kontinuerligt och bekantar sig med nya människor.  

Vuoksimaa har bakgrund som ekonom, och hon har i över 20 år arbetat med utveckling av affärsverksamhet samt försäljning och marknadsföring. Som nyfiken människa har hon velat och fått öka sitt kunnande inom flera sektorer och i arbete med människor med olika bakgrund.  

– Jag är ivrig när jag får bekanta mig med företagslivet i det livskraftiga Kyrkslätt och alla intressentgrupper i företagsgränssnittet. För att jag på bästa möjliga sätt ska kunna betjäna just din företagsverksamhet, berätta för mig hur jag kan hjälpa dig. Jag träffar dig gärna ansikte mot ansikte och hör hurdan hjälp du önskar. Kontakta alltså modigt i alla frågor som gäller företagande, säger Vuoksimaa.  

Vår företagsrådgivare Heli Vuoksimaa genomför inom kort en liten enkät för företagarna i området. Till enkäten kartlägger personer som ska intervjuas. Om du vill dela dina tankar, kontakta Heli, heli.vuoksimaa@kirkkonummi.fi.  

Läs mera: https://kyrkslatt.fi/stod-till-foretagande/