Välj en sida

Sysselsättningsområdet för Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå med områdets företagarföreningar och Helsingforsregionens handelskammare ordnar en verkstad för arbetsgivare och företagare torsdagen den 16.5 kl. 16–19 på Konferens- och kongresshotellet Majvik (Majviksvägen 1, 02430 Masaby). Tillställningen är gratis och det serveras kaffe med tilltugg. Välkommen med och ge idéer och inverka konkret på de kommande arbetsgivartjänsterna och nätverka med övriga aktörer på området.

På programmet står förutom verkstaden bland annat Nylands företagares regionchef Petri Ovaskas anförande och Handelskammarens utredning om företagens förväntningar på de offentliga arbetskraftstjänsterna.

Anmäl dig senast fredag 10.5: bit.ly/4cR9nf3

Ytterligare information: https://tapahtumat.kirkkonummi.fi/sv-FI/page/660ea53a086b0d252f81720b