Välj en sida

Representanter för elevkårerna i skolorna i Kyrkslätt samlades med sina lärare på onsdag 3.4.2024 i Fyyri för att diskutera användningen av mobiltelefoner i skolorna. Ämnet har förekommit i stor utsträckning i media och i Kyrkslätt har man beslutat införa nya gemensamma anvisningar från och med början av höstterminen 2024. I utarbetandet av anvisningarna ville man också höra elevernas synpunkt på ämnet och syftet med Skididialogen var att utbyta tankar om ämnet olika skolor emellan.

Med hjälp av Skididialogen bygger vi samförstånd

Skididialogen har utvecklats i Lahtis och är en modell för konstruktiv diskussion som riktar sig till barn och unga. Skididialogen grundar sig på diskussionsmetoden Dialogpaus. Skididialogen sammanför barn, unga och dem som arbetar med dem med vuxna som fattar beslut i ärenden för att jämlikt bygga gemensamt samförstånd genom att föra en dialog.

I Fyyri deltog förutom eleverna deras lärare. Även kommundirektör Virpi Sailas hann på plats. Projektkoordinator Hanna-Maria Partanen kom från Lahtis för att leda diskussionen.

Enligt Partanen fungerar metoden Skididialogen i alla slags teman i arbete med barn och unga.

”Metoden fungerar också för att behandla känsliga ämnen. I Lahtis har man bland annat behandlat trygghet och känslan av trygghet. Också till exempel skolmat har varit tema för Skididialogen”, berättar Partanen.

”Det var glädjande att jag i Kyrkslätt fick delta i en mycket bra och aktiv diskussion om användningen av mobiltelefoner i skolorna. Deltagarnas insikter skapar säkert god grund för utarbetandet av gemensamma anvisningar. Enheterna kontrollerar oss inte utan vi använder dem med eftertanke och ansvar”, fortsätter hon.

Kommundirektör Sailas var inne på samma linje med Partanen.

”Det var fint att höra hur olika åldrar ser på användningen av mobiltelefon i skolan. Jag tror att vi kan skapa bra spelregler tillsammans med eleverna”, säger Sailas.

Livlig och konstruktiv diskussion

Då deltagarna kom i gång med diskussionen, kom de på flera teman som gäller användningen av telefon i skolorna. I samtalet lyfte man å ena sidan fram strängare mobiltelefonregler och gemensam praxis för när man bryter mot reglerna, men också förståelse för att telefoner är viktiga. Båda elever och lärare var väldigt likasinnade i många frågor.

Elevernas kommentarer uppdagade olika praktiska utmaningar. Om man till exempel får använda mobiltelefon på pausen, är det svårt att koncentrera sig på nytt när lektionen börjar. Tillsammans konstaterade man också att det på mobiltelefonen är lättare att hamna på sidospår än till exempel på datorn, även om det också är möjligt.

I diskussionen lyfte man också fram skillnaden mellan lägre årskurser och högre årskurser. Eleverna i de högre årskurserna använder telefonen mer till exempel för att följa med innehållet på Wilma, kontrollera undervisningsschemat och läsa meddelanden från skolan.

Efter lunch fortsatte dialogen i form av grupparbeten på kommunhuset. I diskussionerna fördjupade man sig i vad man kunde göra i skolorna och på rasterna för att telefonerna ska hållas borta från handen.

Skididialogen ordnades av planerarna Ninja Somersalmi och Tiina Ylisirniö vid utbildningstjänsterna. De ansåg att dagen lyckades fint.

”Härifrån är det bra att börja skissa upp gemensamma anvisningar om användning av mobiltelefon i skolorna i Kyrkslätt. Vi upplever att det är viktigt att vi också hör dem som reglerna kommer att gälla”, sammanfattar Somersalmi och Ylisirniö dagens utbyte.

Som avslutning på dagen kom arrangörerna redan med idéer till kommande Skididialoger.

”Det finns hur många teman som helst”, konstaterar Somersalmi.

I Skididialogen deltog elever och lärare från Winellska skolan, Vuorenmäen koulu, Papinmäen koulu, Gesterbyn koulu, Jokirinteen koulu, Heikkilän koulu, Nissnikun koulu och Masalan koulu. Ett stort tack till alla deltagare!