Välj en sida

Vad är Västra Nylands välfärdsområde?

Välfärdsområdena är nya självstyrande områden som inrättats i och med reformen av social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet. Från och med ingången av år 2023 övergår ansvaret för ordnandet av social- och hälsovård och räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till 21 välfärdsområden. 

Västra Nylands välfärdsområde ordnar från och med 1.1.2023 social- och hälsotjänster, räddningsväsendets tjänster samt psykolog- och kuratorstjänsterna inom elev- och studerandevården för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Välfärdsområdena i ett nötskal: 

  • Ett välfärdsområde är ett från kommunerna och staten separat offentligrättsligt samfund som har självstyre inom sitt område.  
  • Välfärdsområdets lagstadgade uppgifter är att ordna social- och hälsovård och organisera räddningsväsendet. 
  • Varje välfärdsområde har ett välfärdsområdesfullmäktige som utövar den högsta beslutanderätten inom välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige väljs vid ett välfärdsområdesval. 
  • Finansieringen av välfärdsområdet baserar sig huvudsakligen på statlig finansiering och delvis på kundavgifter.  
  • Invånarna i välfärdsområdet och de som utnyttjar välfärdsområdets tjänster har rätt att delta i och påverka välfärdsområdets verksamhet.  Sätt att påverka är till exempel invånarnas rösträtt i välfärdsområdesval och initiativrätt i ärenden som gäller välfärdsområdets verksamhet.

Välfärdsområdets uppgifter är följande: primärvård, specialiserad sjukvård, socialvård, tjänster för barn, unga och familjer, tjänsterna för personer i arbetsför ålder, tjänster för äldre, mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster, handikapptjänster, elev- och studerandevård, främjande av välfärd och hälsa (s.k. hyte-arbete) och räddningsväsendet. Personalen inom Kyrkslätts vård- och omsorgsorganisation överförs till Västra Nylands välfärdsområde enligt principerna för överlåtelse av rörelse. Alla fortsätter alltså att arbeta inom den nya organisationen. Dessutom överförs bl.a. skolkuratorerna och skolpsykologerna och några anställda från kommunens serviceområde för samhällsteknik och de gemensamma tjänsterna till välfärdsområdet.

 

Var finns tjänsterna i Kyrkslätt?

I Kyrkslätt bevaras social- och hälsotjänsterna så gott som oförändrade. Endast verksamhetsställenas lägen ändrar. 1.12.2022 öppnas den nya välfärdscentralen på adressen Åängsvägen 2, 02400 Kyrkslätt. I välfärdscentralen koncentreras största delen av centrumområdets social- och hälsotjänster. Närmare information om välfärdscentralens tjänster ges i Kirkkonummen Sanomat som kommer ut 24.11 och på kommunens webbplats.

Hälsostationerna i Veikkola och Masaby fortsätter sin verksamhet så som förut. Skolkuratorerna, skolpsykologerna och skolhälsovårdarna fortsätter också sitt arbete i skolorna. Sysselsättningsenheten Toimaris verksamhet såväl som Navigatorn och Katalysatorn fortsätter på samma verksamhetsställen som idag.

Målet är att social- och hälsovårdsreformen inte skulle orsaka förändringar för kommuninvånarna och tjänsterna de behöver vid årsskiftet eller under år 2023.  Vi önskar alla kommuninvånare välkomna som kunder i välfärdscentralen från och med 1.12.2022!

Sirkku Pekkarinen-Keto, vik. vård- och omsorgsdirektör