Välj en sida

Beredningsorganisationen för funktionshinderservicen vid Västra Nylands välfärdsområde ordnar ett informationsmöte för invånarna tors 2.6 kl. 17.00–19.15. På informationsmötet ger vi aktuell information om beredningen av funktionshinderservicen vid välfärdsområdet och behandlar frågor som invånarna lyfte fram i en enkät tidigare på våren. Du kan också ställa frågor till beredarna under mötet.

Mötet ordnas på finska kl. 17–18 och på svenska kl. 18.15–19.15.  

Mötet ordnas som Teams live-evenemang. Länken för att delta anges på denna webbsidan.   

Alla invånare som är intresserade av funktionshinderservicen är varmt välkomna!