Välj en sida

Social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområdes regi i början av år 2023. Lyckligtvis är verksamhetsställena desamma. Tjänsterna hittas alltså på samma gamla bekanta platser som förr. De telefonnummer och e-postadresser som används inom tjänsterna byts successivt ut mot nya under år 2023. I fortsättningen finns tjänsterna på välfärdsområdets webbplats på adressen www.luvn.fi på finska, svenska och engelska.

 

Jourens, tidsbokningens och hälsostationernas telefonnummer är tills vidare samma som förr. Inom välfärdsområdet införs ett kundservicetelefonsystem som är gemensamt för hela området. Välfärdsområdets kundservice öppnas 2.1.2023 tfn 029 151 2000. Kundservicen betjänar vardagar kl. 8–16 i frågor som gäller allmän rådgivning och välfärdsområdets tjänster.

De flesta telefonnummer byts ut under början av året, men det sker ändå ändringar under hela år 2023. Övergången till det nya systemet görs successivt per servicelinje. De nuvarande telefonnumren med riktnummer 09 och 019 ersätts med telefonnummer eller mobilnummer med riktnummer 029.

Seniorinfon för de äldre har öppnats 20.12. Seniorinfon betjänar på två nummer, av vilka det östra områdets (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt) nummer är 029 1512 270​.

Invånarna informeras i god tid om de nya servicenumren innan de olika tjänsternas telefonnummer byts ut. Samtalen från de gamla numren vidarekopplas inte till de nya. När du ringer till det gamla numret vid övergångstidpunkten får du ett meddelande där det nya telefonnumret uppges. De aktuella telefonnumren finns i första hand på webbplatsen luvn.fi.

Största delen av tjänsterna förblir desamma, men det kommer vissa ändringar i dem. Alla de nuvarande tjänsterna och tidsbokningarna förblir oförändrade efter årsskiftet. Invånarna får enhetliga klientavgifter inom social- och hälsovården samt principer för beviljande av stöd. Klientavgifterna är lagstadgade, och klientens betalningsförmåga påverkar en del av avgifterna.

Vid årsskiftet kan det på grund av den stora reformen förekomma tillfälliga fördröjningar och störningar i vissa tjänster.

Social- och hälsovårdstjänsterna i tio kommuner samt Västra Nylands räddningsverk utgör grunden för Västra Nylands välfärdsområde. Vårt välfärdsområde har nästan en halv miljon invånare och niotusen arbetstagare.

Västra Nylands välfärdsområde