Välj en sida

På Helsingforsregionens handelskammares och Västra Nylands välfärdsområdes Teams-infomöte berättar ordföranden för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde Sanna Svahn om situationen med beredningen av välfärdsområdet torsdag 3.2 kl. 13–14. 

I Nyland inrättas fyra välfärdsområden, som i fortsättningen ordnar social- och hälsotjänsterna samt brand- och räddningsväsendet. Tjänstemannaberedningen av välfärdsområdena pågår redan, och i mars inleder också de politiskt utsedda förtroendevalda sitt arbete.

Vad har ändringen för betydelse för företag och föreningar, som har varit samarbetspartner till kommuner vid produktion av social- och hälsovårdstjänster? Hur skaffar välfärdsområdet olika former av stödtjänster så som it-tjänster, logistik, förplägnadstjänster eller fastighetsservice? Vad händer med de avtal som redan är i kraft? 

Program

13.00 Mötet öppnas
Helsingforsregionens handelskammares verkställande direktör Pia Pakarinen

13.05 Situationen med beredningen av Västra Nylands välfärdsområde
Det temporära beredningsorganets ordförande, Esbo stads omsorgsdirektör Sanna Svahn

13.40 Diskussion och deltagarfrågor
MD Kari Varkila modererar diskussionen

14.00             Mötet avslutas

 

Anmälan >>