Välj en sida

I Finlands första välfärdsområdesval väljs välfärdsområdesfullmäktige för de nya välfärdsområdena, som inleder sin verksamhet år 2023. Hittills har kommunerna haft ansvaret för att ordna socialvård, hälso- och sjukvård och räddningsverksamhet. I fortsättningen är det välfärdsområdena som ansvarar för dem.

Fullmäktigeledamöterna beslutar om närtjänsterna i vardagen

Det finns 21 välfärdsområden. Invånarna i Kyrkslätt kan rösta på kandidaterna i sitt eget valdistrikt, Västra Nyland, till välfärdsområdesfullmäktige, som utövar den högsta beslutanderätten i det egna välfärdsområdets frågor. Till Västra Nylands områdesfullmäktige väljs 79 fullmäktigeledamöter. Mandatperioden är 1.3.2022–31.5.2025.

Välfärdsområdesvalet handlar om viktiga frågor som gäller vars och ens vardag. De fullmäktigeledamöter som väljs vid välfärdsområdesvalet beslutar om ordnandet av välfärdsområdenas närtjänster från och med ingången av år 2023.

–        I och med detta val avgörs alla Kyrkslättsbors närtjänster, det vill säga bland annat primärvård, specialiserad sjukvård, socialvårdens tjänster och som en viktig del även räddningsverksamheten. Detta val berör verkligen oss alla, och därför anser jag det synnerligen viktigt att var och en utnyttjar sin rösträtt, säger centralvalnämndens ordförande Päivi Parviainen.

Du kan förhandsrösta ännu på tisdagen 18.1

Under förhandsröstningen kan du fritt välja röstningsstället. I Kyrkslätt kan du förhandsrösta i Bibliotekshuset Fyyri, på Masaby bibliotek, i Veikkolan koulu samt på följande anstalter: Lindgården, Servicehuset, Sepänkoti, Sepänrinne, Valkeala, Valkokulta, Villa Amanda, Villa Kaskimäki och Villa Sipriina. Förhandsröstningen i Finland pågår 12–18.1.

På valdagen röstning på det egna röstningsområdet

Den egentliga valdagen är söndag 23.1. På röstningsområdena i Kyrkslätts kommun förrättas röstningen kl. 9.00–20.00. Den röstberättigades röstningsställe på valdagen framgår av det meddelande om rösträtt i välfärdsområdesvalet 2022 som har sänts hem. Ta med ett giltigt fotoförsett identitetsbevis (av polisen beviljat officiellt Id-kort, pass, körkort, FPA-kort med foto eller annat officiellt identitetsbevis med foto).

På röstningsställena rekommenderas munskydd

Kom och rösta endast om du är symtomfri. Personer som med infektionsläkarens beslut försatts i karantän eller isolering kan endast rösta på den egentliga valdagen söndag 23.1 på sitt eget röstningsställe. 

I det här fallet ska personen på valdagen kontakta sitt röstningsställe för att komma överens om en exakt röstningstidpunkt. Röstningen sker utanför vallokalen. Väljaren kan ta med sig en egen penna till röstningsstället. Blyertspenna eller kulspetspenna rekommenderas. Man får inte använda tuschpenna.

–      Vi har ett utmärkt gäng i valnämnderna, valbestyrelsen och kommunhuset som ser till att röstningen sker tryggt. Vi försöker ordna röstningen så coronatryggt som möjligt genom att följa gällande anvisningar, och varje väljare kan också själv göra sitt bästa för att använda munskydd och handsprit vid röstningen, säger Parviainen.

 

Ytterligare information om välfärdsområdesvalet i Kyrkslätt

Röstningsområden och -ställen på valdagen 23.1.2022  

Välfärdsområdesvalet