Välj en sida

Välkommen till Västra Nylands välfärdsområdes funktionshinderservices informationsmöte för invånare 27.10 kl. 17.00-18.45!

På informationsmötet ges aktuell information om beredningen av välfärdsområdets funktionshinderservice och behandlas teman som invånarna ställt frågor om på förhand.

Mötet ordnas på finska kl. 17–17.45 och på svenska kl. 18–18.45.

Båda tillfällena hålls på webben. Teams-länken till infomötet publiceras på den här webbsida före mötet och du kan skicka frågor i förväg. Vänligen skicka in din fråga senast måndagen den 10 oktober kl. 16.