Välj en sida

Kyrkslätts kommun och SRV har undertecknat ett avtal om att bygga ett gemensamt campus enligt livscykelmodellen i Kyrkslätt. Det gemensamma campuset som byggs norr om bibliotekshuset Fyyri kommer att föra Porkkalan lukio, Kyrkslätts gymnasium samt Kyrkslätts musikinstitut, medborgarinstitut och bildkonstskola under samma tak.

Det gemensamma campuset byggs enligt livscykelmodellen, där serviceproducenten SRV svarar för planeringen och byggandet av byggnaden. SRV ansvarar också för underhållet i 20 år, varefter kommunen kan fortsätta underhållsavtalet med fem tilläggsår.

Jag är övertygad om hur SRV:s förhandlingsgrupp med sina planeringslösningar för det gemensamma campuset kunde uppfylla alla av beställarens viktigaste krav och önskemål. Kyrkslätt får i närheten av Fyyri och kyrkan en värdig byggnad som planerats för den platsen. Skolans lärare och i synnerhet elever får utmärkta lokaler som även kan användas av alla kommuninvånare på kvällar och veckoslut, sade kommunens lokaldirektör Kari Toikka vid undertecknandet av avtalet.

Det är fint att igen få vara med och förnya Kyrkslättsområdet och skapa nya högklassiga rum för lärande för studerande. Vi fortsätter planeringen av projektet i tätt samarbete med beställaren och de kommande användarna av lokalerna. När det gäller byggande av skolor har livscykelmodellen visat sig vara bra eftersom den ger kommunen utmärkta ramar att producera service och kvalitativ undervisning för kommuninvånarna, då en aktör har hand om byggandet och underhållet av fastigheten, berättade SRV:s direktör för livscykelprojekt Jani Kuivamäki.

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki ansvarar för planeringen av det gemensamma campuset. Byggarbetena förväntas börja i slutet av år 2024. De nya lokalerna tas i bruk år 2027.

Läs mer: https://kyrkslatt.fi/srv-har-valts-till-serviceproducent-for-kyrkslatts-gemensamma-campus-avsikten-ar-att-inleda-byggarbetena-i-slutet-av-aret/