Välj en sida

Kyrkslätts elektroniska tjänster kompletteras i och med att kommunens nya digitala kartbutik har öppnat.

Kartbutiken fungerar på adressen https://karttakauppa.kirkkonummi.fi/sv-FI

Den digitala kartbutiken fungerar som kanal för skötsel av ärenden elektroniskt, och underlättar och påskyndar beställningen av kartmaterial. Kartbutiken har utvecklats som samarbete med Kosila och Esri Finland som hör till Hillagroup Oyj.

Från Kartbutiken kan du beställa Kyrkslätts kommuns och Kyrkslätts vattens geoinformationsmaterial som underlag för planering. De beställda materialen kan laddas ner genast efter att de betalats. Betalningen sker via Paytrail.

I Kartbutiken kan du köpa följande material:

  • Baskartsmaterial i DWG-, PDF- eller TIFF-format
  • Detaljplane-, delgeneralplane- och generalplanematerial i PDF- eller TIFF-format
  • Planbestämmelser i PDF-format
  • Vattenförsörjningsverkets ledningskartsmaterial i DWG-format
  • Flygfotomaterial i PDF- eller TIFF-format

Prissättningen av materialen baserar sig på areal förutom PDF-utdragen, vars prissättning baserar sig på antal. Priserna finns i Kartbutikens prislista (länk). Den maximala storleken på materialet som beställs från Kartbutiken är 50 ha.

Det beställda materialet tillställs i koordinatsystemet ETRS-GK25FIN och höjdsystemet N2000.