Välj en sida

Gårdsområdet på Masalan päiväkoti (Hommasgränden 2, 02430 Kyrkslätt) iståndsätts sommaren 2024. Entreprenadtiden är 3.6–31.7.2024, vardagar kl. 7–18. Entreprenör är Rakennus & Lvi Oy Ehrnsten. 

I juni beaktas daghemmets tider för dagssömn så att arbeten som förorsakar buller inte görs kl. 12–13.30. 

Entreprenaden omfattar iståndsättning av daghemmets gårdsområden vilket inkluderar jordbyggnadsarbeten, ytjämningsarbeten och nödvändiga rivningar och flyttningar av lekredskap samt uppsättning av nya redskap inklusive utrustning. Dessutom hör grönarbete på gårdarna till entreprenaden.

Ytterligare information: 

Lauri Heinonen, säkerhetskoordinator/arbetsplatsövervakare, FCG Oy, lauri.heinonen@fcg.fi 

Ossi Olkkonen, projektingenjör, Kyrkslätts kommun, ossi.olkkonen@kirkkonummi.fi