Välj en sida

Byggnadsarbetena som under hösten pågått i norra ändan av konstgräsplanen i idrottsparken i centrum har avslutats. På området har den nya allaktivitetsplanen blivit färdig. Allaktivitetsplanen har redan under veckoslutet varit tillgänglig för alla kommuninvånare.

Helheten av allaktivitetsplanen innehåller en korgbollsplan med fallskyddsplattor, ett motionsområde, en löparbana och en pannaarena. Motionsområdet är indelat i två delar, utemotionsredskap och en fitnessteknikbana, som omges av två löparbanor på asfalt. Löparbanan med två banor av konstgräs är 50 meter lång. I samband med den finns också koordinationsrutfält. Pannaarenan är en liten rund arena som lämpar sig för bland annat olika slags bollspel. På kanten av allaktivitetsplanen finns en cykelparkering, och på området finns det flera sittbänkar. Allaktivitetsplanens område är också belyst.

Redskapen på utegymmet: Big rig (räckhävsstång, armgång, två lianer), knäböj, ryggbänk, magbänk, roddmaskin, axelpress, bänkpress, dipsställning.

På fitnessteknikbanan finns 11 olika redskap, till exempel lådor avsedda för hopp, rep som lämpar sig för att sätta hela kroppen i rörelse, olika slags stänger, ett klätternät och hinder.

Du hittar idrottsparken i centrum på adressen Gamla Kustvägen 8, 02400 Kyrkslätt. Kyrkslätts kommunaltekniska tjänster och Recset Oy har svarat för byggandet av allaktivitetsplanen.

Foto: Recset Oy 6.11.2023

Ytterligare information:
ungdoms- och idrottstjänsterna
nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi