Välj en sida

Eleverna i årskurserna 1–4 i Nissnikun koulu och barnen i Nissnikun päiväkotis förskoleundervisning flyttade till de ersättande lokalerna på Masalan koulus tomt under vårterminens första dag. De nya lokalerna är rymliga och ljusa. Skolan och förskoleundervisningens vardag har kommit väl i gång. Möblerna som använts i andra lokaler har hittat sina nya platser på ett naturligt sätt. Helheten är riktigt lyckad.

Flytten förlöpte väl och man har redan funnit sig till rätta i lokalerna

Skolans rektor Maarit Ritakallio berättar att flytten till de ersättande lokalerna löpte smidigt även om det fanns mycket att beakta.

”Jag är glad för att den ersättande byggnaden är så här fin. Lokalerna kommer att användas av vår skola rätt länge, så det är väldigt viktigt att lokalerna är fungerande”, berättar Ritakallio.

Ritakallio gläder sig också över att skolans personal ivrigt flyttat in i lokalerna. Eleverna har likaså anpassat sig till de nya lokalerna redan under den första veckan. De anser att det bästa med flytten varit att såväl skolkamraterna som de bekanta lärarna kommit med. Skolgången fortsätter på ett bekant och tryggt sätt.

Konkurrensutsättningen av Nissnikuhuset inleds våren 2024

Nissnikun koulus lägre årskurser arbetar i de nuvarande lokalerna tills Nissnikuhuset blivit färdigt. Nissnikuhuset kommer att uppföras på Nissnikun koulus nuvarande tomt som ett livscykelprojekt. Konkurrensutsättningen av projektet börjar under våren 2024. Huset planeras bli klart under år 2027.

”Det är glädjande att se hur väl flytten gått och hur glatt eleverna och personalen jobbar här. Den ersättande lokalens läge är utmärkt då man tänker på Masabyområdets servicebehov även längre framåt i tiden. Det bästa är att vi nu tagit ett konkret steg framåt mot det efterlängtade gemensamma Nissnikuhuset”, konstaterar bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen.