Välj en sida

Deltagande budgetering kommer till Kyrkslätt i slutet av oktober. Målet för deltagande budgetering är att öka kommuninvånarnas delaktighet genom att skapa nya möjligheter att påverka beslutsfattandet.

Olika kommuner har olika praxis för deltagande budgetering. I Kyrkslätt har man beslutat starta det första försöket med deltagande budgetering genom att låta kommuninvånarna bestämma hur de vill använda 100 000 euro.

Försöket med deltagande budgetering startar så att man samlar invånarnas idéer till projekt som ökar kommuninvånarnas välmående då de genomförs. Den 30 oktober 2023 öppnar ett frågeformulär för inlämning av idéer på kommunens webbplats. Man kan också lämna idéer på biblioteken och kommunens servicekontor både i elektroniskt format och i pappersformat. Idésökningen slutar den 20 november 2023.

”All verksamhet i kommunen borde sikta på att förbättra kommuninvånarnas vardag, och utan interaktion klarar vi inte av det”, konstaterar Virpi Sailas. ”Delaktighet har stor betydelse med tanke på välbefinnandet, och det är viktigt för alla att förbättra miljön. Man kan använda pengar för anskaffningar eller man kan ordna evenemang som ger många människor glädje.”

Efter att idéfasen slutat gallrar experterna i kommunen bort de förslag som inte kan genomföras inom ramen för den givna budgeten eller som av annan orsak inte uppfyller de kriterier som ställts upp i förväg. Denna gallring är genomskinlig, och kommuninvånarna informeras om motiveringarna.

En omröstning om de genomförbara idéerna ordnas 15 januari–5 februari 2024, och av de idéer som fått flest röster förverkligas så många som pengarna räcker till.

Länkarna till idégivningen och omröstningen samt mer information om reglerna och praxis för deltagande budgetering och den pågående fasen i den deltagande budgeteringen finns på kommunens webbplats https://kirkkonummi.fi/osbu-sv/.

Deltagande budgetering år 2023 är ett försök, och avsikten är att med hjälp av responsen på försöket utveckla verksamheten under de följande åren. Deltagande budgetering är enligt kommundirektör Sailas det första steget till ökning av invånarnas delaktighet:

”Delaktigheten ökar om kommunens kommunikation är öppen och den ger en möjlighet till interaktion. Syftet är att erbjuda kommuninvånarna mångsidiga platser för deltagande, och deltagande budgetering är en av dem. Kommunens starka delaktighetsarbete och aktiva kommuninvånare skapar en social, livskraftig och hållbar kommun.”