Välj en sida
kirkkonummi

Har du upptäckt mördarsniglar i Kyrkslätt?

Kyrkslätts kommuns miljövårdsenhet ber kommuninvånarna att rapportera sina observationer av mördarsniglar (även kallade spanska skogssniglar) på webbplatsen vieraslajit.fi. Här kan du anmäla observationer.

Mördarsnigeln är en främmande art vars bestånd kan öka mycket snabbt. Enligt aktuell forskning kan mördarsnigeln i stora mängder skada andra arter och naturens mångfald. Den allätande mördarsnigeln äter bl.a. blad på prydnads- och nyttoväxter, blommor och lökar och kan orsaka stor förstörelse på hemträdgårdar och odlingar. Dessutom kan slemmet från mördarsnigeln innehålla bakterier som kan vara skadliga för människor och husdjur. På Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Sverige har det konstaterats att mördarsnigeln kan fungera som mellanvärd för den s.k. hjärtmasken, som är skadligt för hunddjur. 

Kommunen planerar på basis av observationer åtgärder för främjande av bekämpning av mördarsniglar. Observationerna är tillgängliga också för åtgärder, rapportering och forskning hos andra instanser.

Identifiering av mördarsnigeln

Mördarsnigeln blir 7–14 cm lång. Dess färg varierar från bruten orangerödbrun till smutsbrun eller svart. Unga individer kan ha mörka ränder längs sidorna. Andningshålet på högra sidan är på framsidan av mitten av skölden. Ryggen är rundad och utan köl, mördarsnigelns svans är sedd uppifrån trubbig. Fotens underyta är helt ljus eller lite mörkare vid kanterna. Slemmet är någorlunda färglöst. Typiskt för mördarsnigeln är att förekomma i massor.

Mördarsnigeln ska inte förväxlas med den gråsvarta kölsnigeln, som hör till Finlands ursprungsarter och som inte får dödas. Den gråsvarta kölsnigeln är till sin färg nästan helt svart eller har svarta och vita ränder. Undersidan på foten har breda svarta kanter och är ljus i mitten. På grund av den stora variationen i färgen på mördarsnigeln och den gråsvarta kölsnigeln kan det vara svårt att skilja på arterna. Man kan skilja på arterna genom att kontrollera var andningshålet sitter. Den gråsvarta kölsnigelns andningshål ligger lite längre ifrån huvudet än på mördarsnigeln, på den gråsvarta kölsnigeln ligger den på baksidan av mitten av skölden. Dessutom har den gråsvarta kölsnigeln en köl på ryggen som når ända till den spetsiga bakänden. Mördarsniglarna saknar kölen och deras ryggparti är jämnt rundat. Den gråsvarta kölsnigeln förekommer aldrig i massor, utan i allmänhet enskilt.

Mera anvisningar för identifiering av mördarsnigeln finns här. Där finns också anvisningar för bekämpning av mördarsniglar.