Välj en sida

Kyrkslättsdagarna ordnas 23–25.8.2024 och planeringen av evenemanget pågår för fullt. Undervisnings- och kulturministeriet har kungjort att år 2024 är temaåret för bildning, och årets tema för Kyrkslättsdagarna, ”Oppia ikä kaikki Kirkkonummella – Lev och lär i Kyrkslätt”, högaktar Kyrkslätts nästan 700-åriga historia som bildningskommun.   

De gemensamma planeringsmötena ordnas elektroniskt via Teams och inkommande torsdag också i kabinettet i bibliotekshuset Fyyri kl. 17-18 (Kyrktorget 1, 02400 Kyrkslätt). Det sista planeringsmötet ordnas torsdag 1.8 kl. 17-18 via Teams.

Vid mötena får man råd hur man ordnar egna evenemang och använder kommunens evenemangskalender samt samordnar olika verksamheters behov och bildar nätverk aktörer emellan. 

Anslut till Teams-mötet här 

Välkommen att planera ett gemensamt evenemang för alla!

Mer information: https://kyrkslatt.fi/kyrkslattsdagarna/